درباره جویاب نو > پروژه های کلیدی

·       ·         طرح آبرسانی شهر دیواندره

·         مرحله دوم مطالعات انتقال،توسعه و اصلاح شبکه آب آران و بیدگل

·         تونل مشترک تاسیسات شهری

·         مطالعات شناسایی سازه های تاریخی منطقه 2 کشور

·         مطالعات مرحله اول طرح تامین و شبکه توزیع آب شهر های شهریار و اندیشه

·         بازنگری خط انتقال اسلامشهر با هدف افزایش دبی

·         مطالعات مرحله اول و دوم بازنگری خطوط جمع آوری،انتقال،ذخیره و توزیع آب شرب شهر نوش آباد

·         مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب به کارخانه سیمان تیس چابهار

·         مطالعات مرحله دوم تاسیسات بند انحرافی و خط انتقال آب رودخانه آدوری بم

·         مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه بزرگ شازند

·         شبکه فاضلاب شهر میانه(مرحله دوم)

·         شبکه فاضلاب شهر میانه(مرحله سوم)

·         تصفیه خانه فاضلاب شهر سریش آباد

·         شبکه فاضلاب شهر جلفا

·         مدیریت طرح جامع آب

·         تصفیه خانه فاضلاب شهر کرج به روش EPC

·         تصفیه خانه فاضلاب کوثر جهرم

·         احداث تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شهر 

·         جمع آوری و هدایت آب های سطحی ناحیه 1 منطقه 21 به صورت EPC

·         تصفیه خانه فاضلا شهر کهریزک

·         شهرک های صنعتی استان گلستان(آق قلا،بندرگز،مینودشت)

·         تصفیه خانه فاضلاب پاوه

·         مدیریت طرح معدن مس درآلو

·         تصفیه خانه و شبکه فاضلاب فیروزکوه

·         تصفیه خانه و شبکه فاضلاب دماوند

·         جمع آوری و تصفیه فاضلاب آرامستان بهشت سکینه کرج

·         فاز 3 تصفیه خانه آب شرب شهر دیواندره

·         ادامه کانال ساحل راست

·         تصفیه خانه شهرک صنعتی فتح آباد

·         تصفیه خانه شهرک صنعتی مصلحیان

·         جمع آوری آبهای سطحی منطقه 21

·         تصفیه خانه شهرک صنعتی سپیدان

·         تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره2(بخش دوم مرحله اول)

·         شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی زاهدان

·         شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر کوهدشت

·         تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی زاهدان

·         شبکه فاضلاب مسکن مهر(دماوند)

·         شبکه فاضلاب مسکن مهر(پردیس)

·         شبکه فاضلاب مسکن مهر(فیروزکوه)

·         خط انتقال فاضلاب

·         تصفیه خانه فاضلاب(پاوه)