پیام مدیر عاملمصرف آب در دنیا به دلایل مختلفی از جمله رشد اقتصادی، رشد جمعیت و تغییر سبک زندگی در حال افزایش است. در عین حال، تغییرات اقلیمی دسترسی به منابع آب را با چالش جدی روبرو نموده است و از طرفی هر چه میزان مصرف آب افزایش یابد، طبعاً بر میزان فاضلاب نیز افزوده خواهد شد که در صورت عدم تصفیه، آلودگی محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

معرفی جویاب نو

aaa
مهندسین مشاور جویاب نو از سال 1352 خورشیدی تاکنون افتخار ارائه انواع خدمات مهندسی مشاور اعم از مطالعات شناسائی، طراحی و نظارت بر طرح‌های مختلف تأسیسات شهری، آبیاری و زهکشی، توسعه منابع آب و خاک و محیط‌زیست را در سطح کشور داشته است.